Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, akredytowaną przez Państwową Agencję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Należę do tej grupy terapeutów, którzy wykorzystują w pracy zawodowej doświadczenia osobiste.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pomaganiu osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując jako wolontariusz w Poradni Leczenia Uzależnień następnie, jako terapeuta uzależnień w Prywatnym Centrum Terapii Uzależnień „Koninki” oraz w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Carpe Diem” w Zakopanem. 2 lata pracowałem w Telefonie Zaufania. Odbyłem szkolenie i uczestniczyłem w Programie Profilaktycznym dla Młodzieży „NOE”.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień.
Brałem udział w konferencji w Karpaczu: „Perspektywy Lecznictwa Odwykowego – Implikacje diagnozy i psychoterapii w przebiegu uzależnień behawioralnych”, w Katowicach: „Medytacja w uzależnieniach” oraz w sympozjum w Częstochowie: „Lęki współczesnego człowieka”.
Jestem instruktorem narciarskim SITN – PZN, zajmowałem się rzeźbiarstwem w drewnie i wspinaczką górską w Tatrach i Alpach. Pasjonuje mnie poznawanie całego spektrum ludzkiej świadomości. Lubię słuchać jazz rock fusion.